U bevindt zich hier :  startpagina > Op school - beleidsmatig

In het schoolbeleid

Loading...

Lekker Fris is meer dan een eenmalig project... Het project vormt de brug tussen het gezondheids- en milieubeleid op school.

 

In de klasLEKKER FRIS is een project gericht op de gezondheid en het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Het past binnen het gezondheidsbeleid, maar heeft eveneens invalshoeken die een plaats kunnen hebben binnen het milieubeleid van de school. Het thema verdient ook de nodige aandacht in de voorgeschreven omgangsvormen, of als er renovatiewerken worden gepland op school.

 

Ongezonde lucht in de klas is geen individueel probleem maar iets wat alle gebruikers van de klas en het schoolgebouw aangaat. Daarom is het noodzakelijk aandacht te hebben voor (binnen)milieugerelateerde factoren die van invloed zijn op de gezondheid. LEKKER FRIS leert leerlingen, leerkrachten en directie, elk op hun niveau, hoe ze samen hun leefomgeving in de school gezond kunnen maken. Hierdoor verbeteren ze niet enkel hun eigen welzijn, maar ook dat van hun medeleerlingen en collega's.


Op schoolniveau is het dus belangrijk om aandacht te hebben voor het thema 'binnenmilieu' binnen het beleid (gezondheidsbeleid en/of milieubeleid), bij de uitbouw van een gezonde omgeving en bij het maken van afspraken.

 

- Binnenmilieu in het schoolgezondheidsbeleid

- Binnenmilieu in het schoolmilieubeleid

- Aandacht voor binnenmilieu bij renovatie

- Aandacht voor binnenmileu binnen de omgangsvormen

 

 

 

© www.lekkerfris.be
een project van de MMK's bij de LOGO's en de afdeling Toezicht Volksgezondheid